Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır Nedir?

Sert ve kırıcı olmayan, yumuşak, hoşa giden, gönül alıcı, okşayıcı, etkileyici, inandırıcı ve yerinde söylenmiş söz insanın hoşuna gider; bu söz en azgın kişinin bile inadını kırar, onu yumuşatır ve yola getirir.

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Tatlı ye, tatlı söyle
Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış
Tayfanın akıllısı, geminin dümeninden uzak durur
Tebdil-i mekânda ferahlık vardır
Tek kanatla kuş uçmaz
Tekkeyi bekleyen çorbayı içer
Tembele iş buyur, sana akıl öğretsin
Terazi var, tartı var; her şeyin bir vakti var
Tereciye tere satılmaz
Terzi kendi söküğünü dikemez